در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

تست لاین دستگاهی که تست سه گانه خودرو را انجام میدهد. این دستگاه در مراکز معاینه فنی ها مورد استفاده میشود.

و همچنین در بعضی از مراکز تیونیگ و تشخیص رنگ های خودرو هم جدیدا مورد استفاده قرار میگیرد.

دستگاه تست لاین خودرو شامل تست سرعتتست ترمز و تست زوایای چرخ ها میشود که  فرایند این تست ها توسط دستگاه تست سه گانه معاینه فنی انجام میشود. 

مراکز معاینه فنی را میتوانیم نسبت به وسایل نقلیه ها تقسیم بندی های زیر را انجام داد:

 • تست لاین سواری 
 • تست لاین سنگین 
 • تست لاین موتور سیکلت 

که در پایین به صورت کامل تست هایی که در وسایل نقلیه (خودرو-موتور سیکلت) انجام میشود را توضیح دادیم.

تست لاین سواری 

تست لاین سواری شامل تست سرعت -تست ترمز و تست زوایای چرخ ها میشود.

برای احداث مرکز معاینه فنی سواری باید تجهیزات زیر را تهیه کنید:

 1. تست سه گانه (تست لاین)
 2. سوخت سنج 
 3. تنظیم نور چراغ 
 4. جک قیچی مخصوص معاینه فنی 
 5. تست لقی فرمان 
 6. تست صدا 
 7. تست دور سنج 

نکته :موارد 6 و 7 اجباری نیست برای احداث مرکز معاینه فنی 

تست لاین سنگین

تست لاین سنگین (تست سه گانه)شامل تست سرعتتست ترمزتست کدری سنج(تست دود) میشود.

برای تجهیز کردن مراکز معاینه فنی سنگین باید تجهیزات زیر را تهیه کنید:

 1. تست سه گانه 
 2. تنظیم نور چراغ 
 3. سوخت سنج 
 4. تست لقی فرمان (پلی دکتور)
 5. تست انحراف (ساید اسلیپ)
 6. تست صدا
 7. تست دور سنج

تست لاین موتور سیکلت 

تست لاین موتور سیکلت همچون تست های سه گانه سواری و سنگین میباشد ولی به جای تست زوایای چرخ ها تست همراستایی موتور سیکلت را انجام میدهد.

تجهیزات مورد نیاز معاینه فنی موتور سیکلت شامل موارد زیر میشود:

 1. تست سه گانه
 2. سوخت سنج 
 3. تنظیم نور چراغ 
 4. کلمپ های راهنما و گیره 

قیمت تست لاین 

قیمت تست لاین های معاینه فنی با توجه به نوع برند و تجهیزات مورد نیاز مشتری متغیر میباشد ولی ما سعی کردیم پایین ترین قیمت های موجود در باز و برند های مورد تایید اتحادیه را موجود بکنیم. 

برای دریافت قیمت دقیق دستگاه ها و شرایط فروش دستگا ها با کارشناسان راد صنعت در ارتباط باشد.